Nowy Oporów

Nadzór techniczny

Osiedle Nowy Oporów we Wrocławiu.
Nadzór nad realizacją prac budowlanych.