Ośrodek zdrowia w Malczycach

Generalny wykonawca w formule zaprojektuj i wybuduj
W trakcie realizacji

Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Mickiewicza w Malczycach.
Inwestor: Gmina Malczyce
Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.