Remiza OSP w Węgrach

Generalny wykonawca
W trakcie realizacji

Budowa remizy OSP w miejscowości Węgry.
Inwestor: Gmina Żórawina
Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.