Świetlica w Chmielowie

Generalny wykonawca
W trakcie realizacji

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów.
Inwestor: Gmina Kostomłoty
Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.