Świetlica w Kalinowicach Górnych

Generalny wykonawca
W trakcie realizacji

Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych.
Inwestor: Gmina Ziębice
Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.