Świetlica w Wichrowie

Generalny wykonawca

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wichrów.
Inwestor: Gmina Kostomłoty
Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.