Termy Cieplickie

Nadzór techniczny

Termy Cieplickie w Jeleniej Górze.
Nadzór nad realizacją prac budowlanych w zakresie dachów płaskich.